Byznys: Naučte se zásadám správné komunikace

Komunikace je základním kamenem úspěchu v podnikání. Naučte se komunikovat se svými kolegy, obchodními partnery, ale také zákazníky. Stačí pracovat s pomocnými body, o kterých se dozvíte v dnešním článku.

Jasně, stručně a konkrétně

Při komunikaci myslete na tři první body. Komunikujte jasně, nesnažte se dojít k věci oklikou a držte se toho, co chcete sdělit. Snažte se také o to, aby bylo sdělení vhodně dlouhé, tedy stručné, abyste kolegu či zákazníka zavalili množstvím informací, o které ani nestojí. Vhodné je také dbát na konkrétnost, tedy abyste sdělovali zprávu konkrétní a publikum tak mělo jasné povědomí o tom, co mu chcete sdělit.

Správnost, souvislost, srozumitelnost

Vaše forma komunikace by měla být správně volená k dané situaci a bezchybná. To souvisí zcela se srozumitelností obsahu sdělení. Hlavním cílem je přeci to, aby vašemu sdělení ostatní rozuměli. Správnost a srozumitelnost je důležitá především u psané formy komunikace. Myslete při komunikaci i na souvislost a logičnost vašeho projevu.

Zdvořilost!

Nezapomínejte na zdvořilost a etický kodex při komunikaci. Ta by měla být vstřícná, otevřená a upřímná. Díky dodržování těchto pravidel dosáhnete úspěchů nejen na poli profesním.