Pronájem, prodej a instalace dopravního značení

Dopravní značení vídá každý řidič prakticky neustále, míjejí nás stálé trvale osazené značky, ale také dočasné značení, které často označuje místa probíhajících prací na vozovce. Značek existuje mnoho a každý řidič by samozřejmě měl vědět, co znamenají. Když je vozovka řádně označená a řidič je dostatečně všímavý, nemůže ho na cestě obvykle nic překvapit. Je důležité dbát na správné dopravní značení a od toho je tu společnost TOP Znak, s.r.o., která ho zajistí na potřebných místech.

Potřebujete dopravní značení?

Je nepřípustné, aby nějaké místo nebylo správě označeno, na společnost se můžete obrátit, ať už jste odkudkoliv. Je jedno, jestli je vaším cílem dopravní značení Praha nebo značení pro jiné místo, společnost operuje všude.

Nabízí velmi širokou škálu služeb, které jsou s dopravním značením spojené. Jednou z nich je návrh DIO. Společnost vám zajistí návrh i projektování projektu dopravně inženýrského opatření. Ten je požadovaný odborem dopravy jako podklad pro vydání DIR, aby bylo možné práce na komunikaci uskutečnit. Tyto projekty jsou navrhovány pro všechny druhy prací na pozemních komunikacích a v případě zájmu je i možnost konzultace projektu na příslušné PČR.

Co se týče samotného dopravního značení, na stránkách společnosti Topznak.cz si můžete značení pořídit, slouží k tomu přehledný eshop, kde naleznete všechny značky a také potřebné příslušenství a komponenty. Společnost vám dopravní značení také nainstaluje nebo naopak odmontuje. Realizuje jak svislé dopravní značení, tak i vodorovné dopravní značení. Zajistit si také můžete pronájem dopravního značení a to jak svislého značení, tak i plastových směrových desek Z4, plastových i kovových zábran, dopravních kuželů atd. Kromě pronájmu vám všechno značení přiveze až na místo, osadí podle projektu DIO a bude každý den kontrolovat a udržovat v provozuschopném stavu. Od společnosti si můžete také zajistit pronájem pracovní plošiny. Objevte všechny vaše možnosti přímo na webu společnosti.