Pro podnikatele: Základní zásady úspěšné propagace II.

Pokračování článku, který vám přiblíží zásady úspěšné propagace vašich výrobků či služeb. 

Nabídka se střetává s potřebou

Nutné je, abyste si ujasnili, kde přesně se setkává vaše nabídka a potřeby zákazníků. Právě tam bude mít vaše služba či výrobky úspěch. Stanovte si také hlavní cíle vaší propagační kampaně, zda je to upozornit na nově vzniknou firmu, vytváření obrazu o firmě a uvedení nového výrobku na trh, podpora prodej apod. Jasně stanovené cíle usnadní plánování reklamních aktivit a vašich dalších kroků, např. i to, kde přesně budete propagaci uplatňovat nejvíce.

Způsob předání reklamního sdělení

Čeká vás volba formy, jakou budete reklamní sdělení cílové skupině předávat. Vybranou formu byste měli podřídit cílům, kterých chcete dosáhnout. Například billboard, reklama v televizi či v radiu vám poskytuje jinou možnost vyjádření, použití obrazu apod. Nutné je tedy vybrat způsob, který bude vyhovovat vašim cílům a dosáhne až na danou cílovou skupinu v dané oblasti.