Propagace prostřednictvím internetu dokáže oslovit téměř každého!

I když je v propagaci vhodné vsadit na klasickou tištěnou reklamu, měli byste k dosažení svého cíle využít také možností, které vám nabízí široké pole internetu. Propagujte své výrobky právě zde, ať už prostřednictvím webů či sociálních sítí. Internet má velmi široký dosah.

Uživatelé internetu

Pokud vaši cílovou skupinu netvoří senioři, je vhodné k propagaci využívat internet. Na celém světě existují téměř 4 miliardy uživatelů internetu, ke kterým má tato síť dosah. Pokud cílíte pouze na domácí trh, překvapí vás, že téměř 80 % českých domácností má připojení k internetu. Díky propagaci skrze internet tak můžete dosáhnout na masy a různé spektrum uživatelů internetu.

Výhody a nevýhody

Propagace skrze internet skýtá své výhody, ale také nevýhody. Velkou výhodou je, že oslovuje široké masy a může být cílena skrze různé systémy. Na sociálních sítích není reklama ani tak nákladná. Nevýhodou je to, že je těžké zacílit přímo na danou skupinu, například věkovou skupinu 30 plus, která žije v určité oblasti. Internet je spíše všeobecným pomocníkem, ale přesný cíl nemusí často zasáhnout.