Chraňte své peníze s pomocí svěřenských fondů

Svěřenecké fondy jsou skvělým způsobem, jak budovat bohatství pro budoucí generace, ale mnoho lidí se jim spíše vyhýbá, protože si myslí, že jsou pouze pro bohaté. Ačkoli jsou fondy obvykle spojovány s bohatými rodinami a silnými magnáty, svěřenské fondy mohou mít velký smysl, i když jste například vdovou babičkou, která chce nechat vnouče pár tisíc, aby jí pomohla dokončit její vzdělání.

Co je svěřenský fond?

Svěřenský fond je typ právnické osoby, která spravuje majetek ve prospěch jiné osoby, skupiny nebo organizace. Existuje mnoho typů různých svěřenských fondů. Existuje také mnoho různých typů ustanovení o svěřenských fondech, která definují, jak fungují.

Obecně lze říci, že do všech svěřenských fondů jsou zapojeny tři strany:

  • Zakladatel: Toto je osoba, která zřizuje svěřenecký fond, daruje majetek (např. Hotovost, akcie, dluhopisy, nemovitost, podílové fondy, umění, soukromý podnik nebo cokoli jiného hodnotného) fondu a rozhoduje o podmínkách, za kterých musí být spravován.
  • Obmyšlený: Toto je osoba, pro kterou byl svěřenský fond zřízen. Záměrem je, aby aktiva v svěřeneckém fondu, i když nepatří příjemci, byla spravována způsobem, aby z nich měl prospěch, podle zvláštních pokynů a pravidel stanovených poskytovatelem grantu při vytvoření svěřeneckého fondu.
  • Správce: Správce, což může být jednotlivec, instituce (jako je důvěra oddělení banky, která jmenuje jednoho ze svých zaměstnanců), nebo důvěryhodný poradce, který je zodpovědný za to, aby svěřenecký fond fungoval, jak je stanoveno a podle platných zákonů. Správci jsou často placeni malými poplatky za správu. Některé svěřenecké fondy pověřují správce spravovat svěřenecký majetek, zatímco jiné vyžadují, aby svěřenec vybral kvalifikované investiční poradce, kteří budou s penězi zacházet.