Co je základem úspěšné komunikace (nejen s klientem)?

Celkem každodenně komunikujete s cizími lidmi, zvláště pokud podnikáte, je pro vás styk s novými lidmi na denním pořádku. Jakými pravidly se však v komunikaci řídit, abyste byli co nejúspěšnějšími?

Základy etikety

Během našeho života jsou nám vštěpována spol. pravidla, kterými se řídíme v běžném životě, ale i při komunikaci s druhými lidmi. Nutné je během komunikace dodržovat základní společenská pravidla, pravidla etikety, které vás uchrání od společenských trapasů. Díky těmto pravidlům uspějete nejen v běžném společenském styku, ale jsou důležitá především v komunikaci s klientem.

Co nám říká etiketa?

Etika je souborem pravidel, které se týkají pozdravu, zákonitostí při představování a komunikaci, říká nám, jak správě stolovat, jednat s lidmi a vystupovat na spol. akcích. Důležité je se společenským pravidlům učit v průběhu života, poté máte výhodu od ostatních, kteří tato pravidla neovládají. Vaše chování, vystupování a znalost společenských pravidel vám může propůjčit při komunikaci s klienty, ale i  vašimi společníky velkou výhodu.

Tip: Explore new leaks and share them.