Zásady komunikace se zákazníky, které vás přivedou k úspěchu

Klíčem k úspěchu vašeho podnikání je také vhodně zvolená komunikace se zákazníky. Vstřícnost, rychlé odpovědi a spolehlivost, to dokáže vaše zákazníky uspokojit a díky tomu zůstanou věrni právě vaší firmě.

Základní pravidla

Pokud komunikujete se zákazníky online či po telefonu, měli byste dbát na některá pravidla. Důležitá je především:

  • rychlost odpovědi
  • způsob komunikace (vstřícnost)
  • forma komunikace (srozumitelnost a správnost)
  • jasně daná pravidla

Rychlost je v dnešní době velmi důležitou a je vyžadována i při komunikaci. Pokud budete svým zákazníkům odpovídat rychle a pravidelně, budou spokojeni. Nutné je také volit slušnou a otevřenou komunikaci, která bude vstřícná. Snažte se vyhýbat konfliktům, které mohou komunikaci zbytečně zkomplikovat. Jednejte se zákazníkem jasně a srozumitelně. Vyhněte se “mlžení” a nejasnému vyjadřování.

Pozor na psanou formu

Pokud komunikujete se zákazníky přes e-mail či sociální síť, dbejte na správnou gramatiku a formu vašeho sdělení. Nutné je se držet také jasně daných firemních pravidel a nedělat u jednoho zákazníka výjimku. Veďte tedy komunikaci vstřícnou, otevřenou, ale také řídící se pravidly, správností a dbejte na rychlost odpovědí. Zákazníci tak budou spokojeni.