Etika a podnikání: Jakým etickým kodexem se řídit?

Ve společnosti existují etická pravidla, často nepsaná, která na základě obecného tlaku, ale i vlastního přesvědčení dodržujeme. I ve světě podnikání, kde vládne výkon a zisk by měla tato pravidla vládnout. Dodržování morálních zásad a etického kodexu je dobrou vizitkou podnikatele a něčím, čím si můžete zákazníka získat.

Etika a podnikání

Etika je založena na dodržování pravidel chování ve společnosti a ukazuje nám, co správné je, a co není. Jelikož je etika každodenní součástí našich životů, dotýká se i sféry profesní. Také v oblasti podnikání tedy vládne etika.

Stanovení etických pravidel

V menších firmách či v případě práce na volné noze si stanovujete etický kodex tak nějak sami, pokud je však vaše firma velká, měli byste se řídit obecnými pravidly. Podnikatelská etika se týká podnikatelské kultury, prosazování a dodržování etického chování, což vede k sociální, morální, ale i ekologické odpovědnosti. Do etického kodexu spadá například i slušné jednání s obchodními partnery, ale také poctivost vůči zákazníkům.