Jak by mělo vypadat správné podání ruky?

Podání ruky patří mezi běžný pozdrav, jakýsi rituál při setkání dvou osob. Dochází k sevření ruky, které může být doprovázeno potřesením. V některých chvílích je však správné podání ruky velmi důležité. Zvláště pokud vás čeká první setkání s klientem je vhodně zvolené podání ruky klíčové. 

Základní pravidla

Při podání ruky byste měli stát a podávat tak ruku ve stoje, pokud vám to fyzický stav a prostor dovolí. Co se týká podání ruky, tedy kdo podává první, platí pravidlo, že výše společensky postavená osoba (s vyšší autoritou) podává ruku níže společensky postavené osobě, šéf tedy podává ruku podřízenému.

Dívejte se do očí

Při podání ruky je důležitý i pohled do očí. Pravou ruku podáváte ve svislé poloze, druhé osobě se přívětivě díváte do očí. Ideální vzdálenost od druhé osoby, při které podáváme ruku, je 60-70 cm. Ruka by měla být čistá, nezpocená. Pokud se tak stane, měli byste se omluvit a ruku v takovém případě raději nenabízet.