Odborná pomoc studentům

Středoškoláci a vysokoškoláci bývají v rámci školních osnov postaveni před úkol vypracovat seminární nebo bakalářskou […]